مقالات
     ::  ویژگیهای ورزش فوتبال
ویژگیهای ورزش فوتبال   فوتبال تمام ویژگیهای یک ورزش خوب را دارد ،ورزشی است که تقریبا کامل زیرا ورزشکاران هم می توانند تواناییهای خود را به نمایش بگذارند وهم در قالب یک گروه با هم همکاری همه جانبه داشته باشند،داشتن یک هدف مشترک،تلاش کردن،هماهنگ بودن وداشتن انسجام ،کنار گذاشتن تک روی،گذشت وایثار،پرورش جسم وروح وروان و....در فوتبال وجود دارد.فوتبال ورزشی است زیبا ،جذاب و لح...  ادامه ...

2530 بازدید :: 0 نظر :: Article Rating